ŻYCZENIA WIELKANOCNE

Drodzy Przyjaciele naszego Klasztoru!

„Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. On w swoim wielkim miłosierdziu PRZEZ POWSTANIE Z MARTWYCH JEZUSA CHRYSTUSA NA NOWO ZRODZIŁ NAS DO ŻYWEJ NADZIEI: do dziedzictwa niezniszczalnego i niepokalanego, i niewiędnącego, które jest zachowane dla was w niebie.Wy bowiem jesteście przez wiarę strzeżeni mocą Bożą dla zbawienia, gotowego objawić się w czasie ostatecznym. DLATEGO RADUJCIE SIĘ, CHOĆ TERAZ MUSICIE DOZNAĆ TROCHĘ SMUTKU z powodu różnorodnych doświadczeń. Przez to wartość waszej wiary okaże się o wiele cenniejsza od zniszczalnego złota, które przecież próbuje się w ogniu, na sławę, chwałę i cześć przy objawieniu Jezusa Chrystusa” (1 P 1,3-5). Te słowa z początku Pierwszego Listu św. Piotra, odczytywane w brewiarzowej Godzinie czytań poniedziałku wielkanocnego, niech będą dla nas wszystkich latarnią w tym czasie. Chrystus zmartwychwstał! ON SAM jest – i chce być – naszą radością, niezależnie od zewnętrznych okoliczności życia. Niech żywa wiara w Jego obecność wśród nas i w Jego miłość pomaga każdemu z Was owocnie przeżywać obecny czas – jako czas rozwoju, a nie stagnacji, czas wzrostu w wierze, a nie zatrzymania religijności, czas odnajdywania Boga w znakach czasu i w drugim człowieku, czas nadziei płynącej z pewności zmartwychwstania Chrystusa i naszego powołania do życia wiecznego z Nim.

W tym wielkanocnym czasie serdecznie pozdrawiamy każdego z Was i zapewniamy o naszej modlitwie!

W tym roku – jak na razie – zrezygnowałyśmy z wysyłania życzeń świątecznych, mając na uwadze  Państwa bezpieczeństwo i nieprzeciążanie pracowników Poczty. Mamy nadzieję, że gdy tylko sytuacja się ustabilizuje, zdołamy jeszcze w bardziej osobisty sposób podziękować i złożyć życzenia naszym Przyjaciołom i Dobroczyńcom.

W Waszych intencjach została ofiarowana Msza św. w naszej Kaplicy w poniedziałek wielkanocny.